บริการตัดเย็บออกแบบชุดสูทและชุดยูนิฟอร์มทุกรูปแแบบเป็นหมู่คณะ

จากประสพการณ์ที่สะสม ผนวกกับนวตกรรมและการบริการที่ได้รับความเชื่อถือ....มีมิติใหม่ที่ มั่นใจในฝีมือและคุณภาพ...

ทรงสมัย SONG SMAI และเครื่องหมายการค้า ตรากระต่าย ในวงล้อมดอกไม้แปดกลีบ

เป็นเครื่องหมายการค้า ที่ใช้คู่กับ ร้านทรงสมัย มาเป็นเวลานานนับสิบ ๆ ปี และได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังปรากฏตามเครื่องหมายการค้าด้านล่างนี้

กิจการค้า การให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้า และ สินค้าสำเร็จรูป ภายใต้ชื่อ ทรงสมัย ที่บริการลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ ด้วยฝีมือการตัดเย็บที่ดีเยี่ยม ประณีต ถูกใจลูกค้า ตรงตามความต้องการของตลาด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน

และในปัจจุบันบริษัทยังสามารถที่จะรองรับปริมาณงาน และ สามารถผลิตผลงานที่ได้มาตราฐานระดับนานาชาติ

ทรงสมัย บางแค บริษัทในเครือ ทรงสมัย
ที่ได้รับสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย